Doelen

In de afgelopen jaren heeft Kiwanis veel activiteiten en doelen kunnen ondersteunen. In Kiwanis jaar 2018 kunnen onder andere de volgende doelen op steun rekenen:

Oogbesturingscomputer voor kinderdienstencentrum de Bolsterberg

Stel je eens voor dat je niet duidelijk kunt maken wat er aan de hand is, omdat je de gebruikelijke communicatiekanalen niet kunt benutten, je kunt niet praten, je kunt nauwelijks bewegen en je bent in alles afhankelijk van je omgeving.

Een groep van kinderen van kinderdienstencentrum De Bolsterberg te Zoetermeer, die nauwelijks zichtbaar zijn voor de samenleving, kunnen niet duidelijk maken wat ze willen. Zij gaan niet naar een reguliere school, spelen niet met andere kinderen en kunnen geen gebruik maken van speelgoed en andere middelen die kinderen zonder beperking tot hun beschikking hebben.

Dankzij technologische innovaties kunnen we hier met elkaar wat aan doen!

De opbrengst gaat naar de Oogbesturingscomputer voor kinderdienstencentrum De Bolsterberg

Logeerplezier.nl

Stichting Logeerplezier verzorgt logeerweekenden voor kinderen die moeilijk binnen het “standaard aanbod” passen. Zij kunnen niet bij opa en oma logeren of bij vrienden en kennissen, en helaas ook niet binnen de bestaande hulpverleningsorganisaties. Vanwege weglopen, nachtzorg, het aangepaste bed of niet tegen steeds wisselde begeleidsters kunnen.

Zij hebben die persoonlijke 1 op 1 aandacht nodig met vaste begeleidsters die van vrijdagmiddag tot zondagmiddag met hun gaan logeren. Zodat niet alleen de kinderen een heerlijk logeerweekend hebben, maar vooral ook de ouders en de andere gezinsleden aan elkaar toekomen. En echt even zorgvrij zijn en erop kunnen vertrouwen dat hun kind in goede handen is.

http://www.logeerplezier.nl/

Stichting Leergeld

Leergeld is een stichting die werkt volgens het ’local voor local’ principe. Zij richt zich op ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Zonder de hulp van Leergeld kunnen deze kinderen niet mee doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie.

 

 

 

 
 

Logo_Gerard-wamerda